เราได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะรีบทำการตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด ขอบคุณครับ