งานหล่อหนา

กรุณาใส่ขนาดชิ้นงานที่ต้องการหล่อเรซิ่น

งานเทเคลือบ

กรุณาใส่ขนาดชิ้นงานที่ต้องการเคลือบเรซิ่น

งานทาเคลือบด้วยแปรง

กรุณาใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการทาเรซิ่นด้วยแปรง