fbpx

สูตรคำนวณปริมาตรเรชิ่น

คำนวณปริมาณเรซิ่น หนา (มิล) x กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) = ปริมาณเรซิ่น (กิโลกรัม ) หรือคำนวนให้อัตโนมัติที่โปรแกรมคำนวณปริมาณเรซิ่นด้านล่าง

คำนวณปริมาณเรซิ่น หนา 1.5 (มิล) x กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) = ปริมาณเรซิ่น (กิโลกรัม ) หรือคำนวนให้อัตโนมัติที่โปรแกรมคำนวณปริมาณเรซิ่นด้านล่าง

คำนวณปริมาณเรซิ่น หนา 0.5 (มิล) x กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) = ปริมาณเรซิ่น (กิโลกรัม ) หรือคำนวนให้อัตโนมัติที่โปรแกรมคำนวณปริมาณเรซิ่นด้านล่าง