วิธีผสมอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ถูกต้อง ควรรู้ก่อนเริ่มผสม!

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเริ่มฝึกทำงานเรซิ่น (Resin) เป็นครั้งแรก รู้หรือไม่ว่าการผสมเรซิ่นอย่างถูกต้องนั้นถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานเรซิ่นของเราให้ออกมาแข็งแรง, ทนทาน, และสวยงามสมบูรณ์แบบ หากเพื่อน ๆ ผสมเรซิ่นอย่างไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้เรซิ่นไม่แห้ง, ไม่แข็งตัว, นิ่ม, เปียก, หรือเหนียวทั่วทั้งชิ้นงาน เพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถสร้างสรรค์งานเรซิ่นออกมาอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด วันนี้ EASY RESIN จึงมี ‘คู่มือการผสมอีพ็อกซี่เรซิ่น’ และเทคนิคการผสมที่สำคัญต่าง ๆ มาฝากกัน

1. ควรทำความเข้าใจส่วนผสมน้ำยาเรซิ่น

สำหรับการสร้างผลงานเรซิ่น ต้องทำการผสม 2 ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่

1. น้ำยาเรซิ่น หรือที่เรียกว่า Part A

2. ตัวเร่งแข็ง หรือที่เรียกว่า Part B

เพื่อน ๆ จะไม่สามารถซื้อน้ำยาที่ถูกผสมมาก่อนได้เพราะส่วนผสมส่วนอาจทำปฏิกิริยาจับตัวกันจนแข็งและแห้งภายในขวด ในการสร้างงานเรซิ่น ตัวแปรที่สำคัญจึงอยู่ที่กระบวนการทำปฏิกิริยาของ Part A และ Part B ดังนั้นเวลาเพื่อน ๆ ซื้อน้ำยาเรซิ่น เช่น Epoxy Resin ของ EASY RESIN หากเห็นน้ำยา 2 ขวดก็ไม่ต้องตกใจนะ เพราะนั่นคือ ‘ชุดน้ำยาเรซิ่น’ ที่ประกอบด้วย เรซิ่น และ ตัวเร่งแข็ง ที่เพื่อน ๆ ต้องมาทำการผสมกันในภายหลังนั่นเอง

2. คำนวณปริมาณเรซิ่นที่ต้องใช้งาน

หลังจากที่เข้าใจส่วนประกอบของเรซิ่นแล้ว การคำนวณปริมาณเรซิ่นให้ถูกต้องก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ จะขึ้นอยู่กับความหนา, ความกว้าง, และความยาวของชิ้นงานหรือลักษณะงานที่เราต้องการเป็นหลัก ในขั้นตอนนี้

เพื่อน ๆ จึงต้องเตรียมข้อมูลความหนา, ความกว้าง และความยาวของชิ้นงานที่เพื่อน ๆ ต้องการมาให้ครบก่อน แล้วจากนั้นจึงสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณหาปริมาณเรซิ่นที่เหมาะสมได้ที่ระบบช่วยคำนวณปริมาณเรซิ่นของ EASY RESIN  ได้เลย

ตัวอย่าง: สมมติว่าต้องการเคลือบโต๊ะไม้ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ที่ระดับความหนา 1 มิลลิเมตร เมื่อคำนวณด้วยระบบช่วยคำนวณของ EASY RESIN  แล้วก็จะได้ปริมาณโดยรวมสุทธิออกมาที่ 1,350 กรัม หรือ 1.35 กิโลกรัม นั่นเอง

EASY RESIN Tips:

ผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาเรซิ่นจาก EASY RESIN จะมีหลากหลายปริมาณให้เลือก ตั้งแต่ชุดเล็กสุดอย่าง 300 กรัม จนถึงชุดใหญ่ 102 กิโลกรัม เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถเลือกซื้อชุดน้ำยาที่ใช่ เราจึงแนะนำให้เพื่อนๆ คำนวณปริมาณเรซิ่นที่ต้องใช้ไว้ก่อนเลือกซื้อ และเวลาผสมเรซิ่นควรใช้เครื่องชั่งหรือแก้วตวงที่สามารถมองเห็นปริมาณได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอัตราคลาดเคลื่อน

3. คำนวณ ‘อัตราผสม’ อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ทราบปริมาณเรซิ่นสำหรับชิ้นงานแล้ว ขั้นตอนสำคัญสุดท้าย (ก่อนจะทำการผสมจริง) ก็คือการคำนวณอัตราผสมจากปริมาณสุทธิให้ถูกต้อง การผสมเรซิ่นระหว่าง Part A และ Part B นั่นไม่ใช่ว่าจะผสมในอัตราเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะต้องผสมตามอัตราที่ทางแบรนด์เรซิ่นนั้น ๆ กำหนดเท่านั้น ซึ่งอาจหลากหลายกันไปตามแต่สูตรเรซิ่นของแต่ละแห่ง สำหรับสูตรของ EASY RESIN นั้น อัตราผสมจะอยู่ที่ 2 : 1 หรือ Part A จะต้องเป็นสองเท่าของ Part B เสมอ

ตัวอย่าง: หากต้องการใช้ปริมาณเรซิ่น 1,350 กรัม เมื่อนำมาคำนวณตามอัตรา 2 : 1 แล้ว ปริมาณที่ต้องผสมระหว่าง Part A และ Part B จึงสามารถแบ่งออกมาได้ ดังนี้

Part A: 900 กรัม | Part B: 450 กรัม

ในชุดน้ำยาเรซิ่นทุกชุดของทุกแบรนด์จึงจะมีอัตราตรงนี้ระบุไว้เสมอ เพื่อน ๆ ที่กำลังจะเริ่มผสม ก็ควรเช็คอัตรากำกับตรงนี้ก่อนจะเริ่มผสม เพราะหากทำการผสมโดยไม่คำนึงถึงอัตราที่แบรนด์ระบุจะทำให้เรซิ่นไม่แห้งหรือไม่แข็งตัวในภายหลัง

EASY RESIN Tips:

  • เพื่อน ๆ บางคนพยายามเพิ่มอัตรา Part B (หรือ ตัวเร่งแข็ง) เพราะคิดว่าจะทำให้เรซิ่นแห้งและแข็งตัวเร็วขึ้น การผสมในอัตราส่วน 1 : 1 จะช่วยทำให้เรซิ่นแห้งเร็วได้ (เพราะมีปริมาณ Part B เพิ่มเข้ามาเทียบเท่า Part A) แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกสูตรจะถูกออกแบบมาให้ผสมในอัตรา 1 : 1 การผสมคลาดเคลื่อนจากอัตราที่แบรนด์กำหนดจึงมีแต่จะทำให้การทำปฏิกิริยาระหว่าง Part A และ Part B ของเราล้มเหลว ถ้าอยากให้เรซิ่นแห้งเร็ว จึงไม่ควรมาปรับที่อัตราตัวเร่งแต่ควรโฟกัสที่อุณหภูมิสถานที่การทำงานของเพื่อน ๆ มากกว่า เนื่องจาก ‘ความร้อน’ จะมีผลโดยตรงต่อการช่วยให้เรซิ่นของเราแห้งเร็วและแข็งตัว
  • สูตรอัตราผสม 2 : 1 ของ EASY RESIN จะช่วยให้เพื่อน ๆ มีระยะเวลาการทำงานเรซิ่นได้อย่างใจเย็นและละเอียดมากขึ้น โดยไม่ต้องรีบเร่งเพราะกังวลว่าเรซิ่นจะแห้งเร็วในขณะที่ยังเทหรือทาไม่เสร็จเรียบร้อย

เมื่อคำนวณทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย เพื่อน ๆ ก็สามารถเริ่มทำการผสมได้ ดังนี้

  1. เท Part A ลงก่อน โดยหากใครที่ต้องการผสมสีเพิ่มเติม ให้ใส่ลงในขั้นตอนนี้ได้เลย คนส่วนผสมกับ Part A จนเข้ากันดี
  2. ผสม Part B ร่วม และคนจนเข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที
  3. เพื่อน ๆ ควรปาดบริเวณขอบแก้วลงมาผสมกันให้หมด ตลอดจนคนบริเวณก้นแก้วให้เข้ากัน เพื่อให้เรซิ่นแห้งและแข็งทั่วทั้งชิ้นงาน เพื่อน ๆ หลายคนที่ละเลยจุดนี้ มักได้ผลลัพธ์เรซิ่นที่แข็งตัวเป็นบางจุดเพราะ Part A และ Part B ไม่ได้ถูกผสมจนเข้ากันดี

สำหรับอีพ็อกซี่เรซิ่นของ EASY RESIN นั้น เพื่อน ๆ จะมีเวลาทำงาน (เริ่มเท, เคลือบ, หล่อ) ประมาณ 25 – 30 นาที หลังจากนั้นเรซิ่นจะเริ่มแข็งตัวโดยมีลักษณะเป็นเจลภายใน 40 นาที และจะแข็งตัวภายใน 8 – 15 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณภูมิห้อง

EASY RESIN Tips:

ในการคนส่วนผสมเรซิ่น แนะนำให้คน 3 นาทีแรกในภาชนะหนึ่ง จากนั้นให้เทลงในอีกภาชนะหนึ่งแล้วคนต่ออีก 5 นาที เพื่อให้เรซิ่นที่อาจจะยังไม่ผสมกันในก้นภาชนะแรก ผสมกันทั่วมากขึ้น 100% ในภาชนะที่สอง

จบลงแล้วสำหรับคู่มือการผสมอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ถูกต้อง สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีพ็อกซี่ หรือเทคนิคเพิ่มเติมใดก็ตาม สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาโดยตรงได้เลยผ่านทางแฟนเพจ EASY RESIN พร้อมให้คำแนะนำฟรีทุกประการ

เพื่อน ๆ สามารถชมคลิปวิธีการผสมอีพ็อกซี่ได้ที่ >>

ใส่ความเห็น