fbpx

นโยบายการคืนสินค้า

หากไม่พอใจในสินค้า ลูกค้าสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ EASY RESIN ให้กับบริษัท โดยตรงและสามารถรับเงินคืนได้ภายใน 1-3 วัน
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
•  ช่องทางในการส่งคืนผลิตภัณฑ์มี 2 ช่องทางคือ
1. ส่งคืนโดยตรงที่โรงงาน
2. ส่งคืนทางไปรษณีย์

 

•  โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนถึงคลังสินค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งคืนให้บริษัทในสภาพที่ไม่เหมาะสม ทางบริษัทจะปฏิเสธการคืนเงิน
•  ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนจากลูกค้า (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย) จะได้รับการดำเนินการคืนเงินภายใน 1-3 วันหลังจากบริษัทได้รับคืน ทางบริษัทจะคืนเงินให้โดยการโอนเงินเท่านั้น
•  ในกรณีที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจาก EASY RESIN จัดส่งให้ผิด ทางบริษัทจะจัดส่งเครมสินค้าที่ถูกต้องไปให้ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังบริษัท
ลูกค้าสามารถติดต่อ EASY RESIN ได้ทาง Line: @EasyResin Tel. 091-767-3305, 080-4590-353 หรือแชท Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/easyresin